Sp9mco   com

Polish Amateur Radio Station

# Widmo sygnałów FT8

Na wykresach FFT widoczny jest sygnał w postaci "szpilki" docierający od Cassini do Ziemi. Po 40 sekundach sygnał zanikł na kolejnych wykresach. Oznacza to że Cassini spłonął w atmosferze Saturna.

gallery/screenshot_20180407-130358 ft8 z dj3le websdr
gallery/screenshot_20180407-130546 ft8 z dj3le websdr
gallery/screenshot_20180407-131035 ft8 z dj3le websdr

# Transceiver SS-497 Dragon modyfikacja w/g SP9MCO

Standardowo TRX pracuje w paśmie CB i 10m emisjami FM, AM ,SSB. Modyfikacja objęła wyposażenie transceivera w moduł 80m oraz CW.

gallery/p_20180404_195623
gallery/p_20180404_200722
gallery/p_20180404_195743
gallery/p_20180407_180702

Tor akustyczny TRXa ma pasmo 4,5kHz szerokości. Po dołączeniu aktywnego filtra z głośnikiem pasmo zawęża się do 2,2kHz jak na wykresach poniżej.  

gallery/screenshot_20180407-131318 ss-497 dragon na kf 80m
gallery/screenshot_20180407-131347 ss-497 dragon na kf 80m głośnik z filtrem aktywnym

# Qatar Oscar 100 - is the first geostationary amateur radio transponder, the satellite is now in geostationary orbit at 25.9° E

QO 100
gallery/websdr1
gallery/qo100-digi-mailbox-f7
gallery/qo100-digi-matrix-f3
gallery/qo100-digi-navigation-f4
gallery/qo100-digi-power-f5
gallery/qo100-digi-raw-data-f8
gallery/qo100-digi-signal-f1
gallery/qo100-digi-temperature-f6

CW beacon is working at the beginning of the band and DIGI beacon is working at the end.

# SDR receiver SP9MCO and WARMAR on 160m - 17m

gallery/img_0991
gallery/img_0942
gallery/img_0961
gallery/img_0962
gallery/img_0956
gallery/img_0982_1

digital demodulator on 4053                                                   I2C programmable frequency synthesizer on Si5351              preamplifier on MOSFET

fine work with Winrad written by I2PHD Software Defined Radio (SDR)  and others programms for I and Q mode

gallery/image0