Sp9mco   com

Polish Amateur Radio Station

Komputery / Computers

gallery/laptopy niezawodność

>netsh interface ip show

The following commands are available:

Commands in this context:
show addresses - Shows IP address configurations.
show compartments - Shows compartment parameters.
show config    - Displays IP address and additional information.
show destinationcache - Shows destination cache entries.
show dnsservers - Displays the DNS server addresses.
show dynamicportrange - Shows dynamic port range configuration parameters.
show excludedportrange - Shows all excluded port ranges.
show global    - Shows global configuration parameters.
show icmpstats - Displays ICMP statistics.
show interfaces - Shows interface parameters.
show ipaddresses - Shows current IP addresses.
show ipnettomedia - Displays IP net-to-media mappings.
show ipstats   - Displays IP statistics.
show joins     - Displays multicast groups joined.
show neighbors - Shows neighbor cache entries.
show offload   - Displays the offload information.
show route     - Shows route table entries.
show subinterfaces - Shows subinterface parameters.
show tcpconnections - Displays TCP connections.
show tcpstats  - Displays TCP statistics.
show udpconnections - Displays UDP connections.
show udpstats  - Displays UDP statistics.
show winsservers - Displays the WINS server addresses.

Komendy - Windows

Awaria Windows 10

Wystąpienie awarii Windows 10 może uniemożliwić uruchomienie systemu. Włącza się wówczas tryb naprawczy umożliwiający zainstalowanie ponowne instacji Windows lub próba jej naprawy. Poniższe ekrany pokazują możliwości trybu. Najczęstszym przypadkiem jest błąd podczas ładowania sterowników systemu polegający na niezgodności podpisów. Uruchomienie Windows 10 jest możliwe po wyłączeniu opcji sprawdzania podpisów sterowników. W trybie naprawczym wybieramy Opcje zaawansowane i następnie Rozwiąż problemy.   

gallery/p_20180411_215848
gallery/p_20180411_220109
gallery/p_20180411_220124

Wybieramy ponownie Opcje zaawansowane i na kolejnych ekranach Ustawienia uruchamiania i Uruchom ponownie .

gallery/p_20180411_220144
gallery/p_20180411_220157
gallery/p_20180411_220213

Na ekranie Ustawienia uruchamiania wciskamy F7 wybierając opcję Wyłącz wymuszanie podpisów sterowników. Po czym Windows 10 uruchomi się prawidłowo.

gallery/p_20180411_220239
gallery/p_20180411_220306

W przypadku bardzo rzadkiej awarii bloku MBR dysku systemowego można blok ten odbudować jak pokazano na ekranach poniżej korzystając z konsoli Windows uruchomionej z ekranu Opcje zaawansowane Wiersz polecenia. Opcja nie działa w przypadku boot managera EFI.

gallery/p_20180401_221927