Internet eXchange

Internet eXchange Points (IXPs), PWR Punkty Wymiany Ruchu to obiekty sieci z uruchomionymi połączeniami pomiędzy więcej niż dwoma niezależnymi Systemami Autonomicznymi AS'ami. Głównym celem istnienia tych obiektów jest umożliwienie wymiany ruchu Internet pomiędzy obiektami. 

Internet services around the world

35%

26%

16%

Internet Traffic

Internet Traffic


() Cyber Mapa - statystyka zagrożeń