Odbiornik Homodynowy na pasmo 80 m

Odbiornik ten pracuje w cały pasmie 80 m. Odbiera zarówno dobrze stacje amatorskie nadające emisją CW jak i SSB.Zbudowany został przestrzennie bez płytki montazowej.
RIT powoduje przestrajanie  częstotliwosci VFO + - 9 kHz .
VFO wykazuje bardzo dużą stabilnosc czasową częstotliwosci.
Filtr m.cz. jest obliczony na szerokosc pasma przenoszenia 2,4kHz i impedancję falową 2,2kohma. Częstotliwosc 4,8kHz tłumi na poziomie 48dB.
Cewki filtru mają impedancję 290mH i nawinięte są na kubkach ferrytowych o
AL=1600.


 

Cewki L ,L0 stanowią filtr pasmowy .
Cewki L mają impedancję 9,5 mikro H. Nawinięte są na karkasie o srednicy 7 mm z rdzeniem ferrytowym na długosci 10 mm. Zawierają po 41 zwojów drutu DNE0,24 .
Cewka L0 jest cewką sprzęgającą antenę z filtrem . Nawinięta jest na cewce L i zawiera 5 zwojów drutu DNE0,24 .

Cewka L1 VFO nawinięta jest na karkasie o srednicy 7 mm z rdzeniem ferrytowym .
Posiada impedancję 15,1 mikro H . Nawinięta jest drutem DNE0,22 na długosci 16 mm i
zawiera 70 zwojów.


Rysunek przedstawia wzmacniacz m.cz. Wzmocnienie wzmacniacza teoretycznie osiąga do 100dB . Praktycznie można osiągnąć  ponad 60 dB bez wzbudzania się.
 Odbiornik jest bardzo czuły oraz odporny na modulację skrosną i przesterowania.
Pomiar czułosci dokonałem metodą subiektywną oceniając słyszalnosć na słuch.
Czułosć odbiornika wynosi :

 
 
 

Leszek , SP9MCO , Kraków , PolandReturn to Home page