Sygnalizator drogowy


Model sygnalizatora drogowego z trzema diodami LED i wyzwalaniem dotykowy.

 

 

 

Sygnalizator zbudowany jest na układzie scalonym CMOS typu MCY74011 (CD4011) . Zasilany jest baterią 3V. Działanie jego wyzwalane jest przełącznikiem dotykowym. Dotknięcie palcem elektrod powoduje rozładowanie kondensatora 47 µF , po czym  następuje rozpoczęcie jego ładowania. Komparatory napięcia zbudowane na bramkach układu scalonego. Logika układu włącza i wyłącza odpowiednie diody LED.

 


Kraków - marzec, 2006

SP9MCO , Leszek Gorzelnik

Strona główna