Urządzenia

SP9MCO

Leszek

APRS – Automatic Position Reporting System

Moja wersja systemu APRS zbudowana jest w oparciu odbiornik GPS ze złączem USB NAVIBE GM621.

Urządzeniem przekazującym ramki z pozycjami pojazdu jest Tiny Track wg N6BG.

Tiny Track przyjmuje informacje jednokierunkowo z szybkością 4800 bitów /sek. Odbiornik GPS musi z tą szybkością nadawać dane. Takim odbiornikiem jest GM621. Problem tylko jest taki ,że posiada złącze USB. Wykonałem niewielką modyfikację w połączeniu wewnętrznym odbiornika tak aby wyprowadzić sygnał RS232 z przed układu zamieniającego go na USB.

Modyfikacja ta jest umieszczona na zamieszczonym rysunku.

Pobieramy sygnał z nóżki 5 układu PL2330 i podłączamy do nóżki 2 złącza USB. Wcześniej należy odłączyć nóżkę 2 złącza USB od elektroniki.

Tym prostym sposobem mamy wyprowadzony sygnał TXD z odbiornika GPS. Sygnał ten jest obrócony czyli należy zastosować inwerter aby informacja była czytelna.

Tego dokonuje moduł który sprzęga odbiornik GPS z Tiny Track’iem. Moduł ten zawiera również stabilizatory napięcia które służą do zasilania odbiornika GPS i Tiny Track’a.

Należy pamiętać aby zaekranować Tiny Track’a gdyż może się zdarzyć ,że nadajnik VHF może go przeprogramować i przestanie działać.     

 


 

 

 

 

 

 

APRS.png

 

 

 

Odbiornik GPS wysyła ramkę zawierającą pozycje aktualne . Ramka ta nazywa się $GPRMC. Poniżej jest przykład takiej ramki.

$GPRMC,154232,V,5002.680,N,01958.840,E,001.5,084.4,230394,003.1,W*43

                        |                   |                     |                     |          |           |

                 godzina, szerokość ,   długość,    szybkość,azymut,data

                                                                                 [mile/h] 

 

w miejscu V może być też A - zależy to od odbiornika GPS

Dioda LED w module pokazuje kiedy są przekazywane informacje z odbiornika GPS – obrazuje transmisję .Miga ok. 1 raz na sekundę.

Odbiornik przekazuje oprócz tej ramki jeszcze inne ramki zawierające numer satelity moc sygnału itp.

Odbiornik musi zobaczyć 4 lub czasem 3 satelity w odpowiednim położeniu aby mógł obliczyć pozycję .W przypadku kiedy nie posiada danych do wyznaczenia pozycji przesyła puste pola położenia geograficznego.

Najszybciej jest ustalana godzina i data która też jest odbierana z satelity. Tutaj wystarczy jeden satelita z odpowiednim sygnałem , który przekaże te informacje.

Odbiornik potrafi ustalić swoje położenie kiedy odbierze sygnał na poziomie 30-40 dB. W celu odbioru godziny i daty wystarcza sygnał powyżej 25 dB. Poziomy te są względnymi które przekazuje odbiornik.

Działanie systemu.

Po włączeniu zasilania Tiny Track przekazuje poprzez radio krótkie wywołanie ogólne np.

2007-12-28 15:38:51 UTC: SP9MCO-9>CQ,RELAY,WIDE2-2,SP2-2,qAo,SR9NRK:>TT1.4 >/Leszek TTv1.4b

Podczas nadawania zapala się dioda LED czerwona (D3) w Tiny Track’u (TT) . Kiedy radio przekazuje odebrane pakiety do TT zapala się dioda zielona (D2).

Dioda żółta (D1) cały czas miga sygnalizuje że TT czeka na ustalenie pozycji przez odbiornik GPS .

Sytuacja ta występuje kiedy odbiornik GPS nie przekazuje pozycji do TT . Pola położenia geograficznego są puste.

W momencie kiedy przyjdzie informacja z odbiornika GPS z położeniem geograficznym wówczas dioda (D1) żółta zapali się.

Kiedy odbiornik straci połączenie z satelitami i nie ustali aktualnej pozycji znowu dioda ta będzie migać.

Tiny Track przed podłączeniem do odbiornika GPS należy skonfigurować . Konfiguracji dokonuje się podłączając Tiny Track do komputera kablem przedłużającym lub bezpośrednio do złącza COM1 i uruchamia program TinyTrackConfig.exe .

Sprawdzenie działania Tiny Track’a bez odbiornika GPS jest możliwe za pomocą mojego programu symulatora odbiornika GPS

http://sp9mco.eu.interia.pl/GPSemulator.exe

Moja konfiguracja wygląda następująco.

 

 

 

TinyTrackConfigOK.jpg

 

 

Phono MM RIAA preamplifier

 
 

 

 

 


Kraków 20-06-2010

 

Prezentowana wersja przedwzmacniacza dla wkładki magnetycznej typu MM zbudowana jest w oparciu o układy scalone NE5534.

Charakterystyka wzmacniacza pokrywa się z charakterystyką RIAA.

Poniżej przedstawiam schemat ideowy wzmacniacza oraz zdjęcia gotowego urządzenia.

 

100_1945.JPG100_1946.JPG100_1949.JPGPhono_MM_RIAA_preamp.png

 

 

Charakterystyka w wersji tabelarycznej utworzona z rzeczywistych pomiarów wzmacniacza wygląda następująco:

 

       f [Hz]

 A[dB][V/V]

  A[dB]/1000 Hz

20

53,8

19,9

100

48,5

14,6

500

36,1

2,2

1000

33,9

0

2000

31

-2,9

4000

27,9

-6

8000

22,1

-11,8

12000

19,2

-14,7

16000

16,5

-17,4

20000

14,5

-19,4

 

 

 

Pliki dostępne też są na mojej stronie Windows Live.